PROMPT Terapi Yöntemi Nedir?

PROMPT Terapi Yöntemi Nedir?

PROMPT;  Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets' ın kısaltmasıdır. Türkçeye çevirecek olursak PROMPT: Seslerin üretimini sağlamak için ağız ve çevresi kasların harekete geçirilerek yapılandırılması şeklinde yorumlayabiliriz.

Teknik, kelimeler, kalıplar ve cümleler içinde artikülatörlere (çene, dil, dudaklar) verilen dokunsal uyaranlarla yapılan taktil kinestetik yaklaşımdan oluşmaktadır. Teknik motor kontrolü ve ağız çevresi kaslar için gerekli hareketleri geliştirirken yetersiz dudak yuvarlama ve çeneyi kaydırma gibi gereksiz kas hareketlerini elimine eder.

Terapist öncelikle kişiden bazı özel fonemleri üretmesini isteyerek başlar. Fonem konuşmadaki en küçük ses birimdir. Örneğin 'bak' kelimesinde /b, /a/ ve /k/ ayrı ayrı birer fonemdir ve herbiri de ayrı bir çene hareketi, dudak ve dil pozisyonu ve ayrı ayrı kasların çalışmasını gerektirir. Tüm bu seslerin doğru üretimi belirli bir zamanlama ve beceri gerektirmektedir. Terapist PROMPT tekniğinde tüm bu kaslara yaptığı dokunsal uyarı ile doğru üretimi öğretmeyi hedeflemektedir.

PROMPT tekniği yaygın olarak motor konuşma bozuklukları, artikülasyon bozuklukları ve hiç sözcük üretemeyen çocuklarda kullanılmaktadır. Apraksi, afazi, dizartri, serebral paralizi, otistik çocuklar, gelişimsel geriliği olan çocuklar da PROMPT terapi yönteminden fayda görmektedir.

PROMPT eğitimi almış bir dil konuşma terapistin yapacağı değerlendirme ile kişinin PROMPT eğitiminden fayda görüp göremeyeceği anlaşılır.