Kekemelik Terapisinde Duyarsızlaştırma

Kekemelik Terapisinde Duyarsızlaştırma

Bilindiği üzere kekemelik konuşmada akıcılığın hece ya da kelime tekrarı, bloklar ya da ses uzatmaları ile bozulmasıdır. Kişide tüm bu sorunlardan biri ya da birkaçı görülebilmektedir.

Kekemelik kişiler üzerinde farklı etkiler bırakır. Kişi genellikle kekelemek istemez ve kekelememek için bazı yöntemler geliştirir. Kelime değiştirme, kısa cümleler kurma, yabancılarla iletişimden kaçınma, göz temasından kaçınma, sınıf içinde söz almama, konuşmaya eşlik eden ikincil davranışların görülmesi ( el ya da ayak vurma, baş sallama) gibi. Tüm bu stratejiler zamanla kişiyi toplumdan uzaklaştırır, kişide özgüven kaybı oluşturur. Kişi sosyal çevresi kısıtlandıkça kekelemekten kaçar, kaçtıkça sosyal çevresi kısıtlanır ve kendini bir ksır döngüde bulur.

Kekemeliğin modifikasyonu, kekemeliği kontrol etme gibi yöntemlerle kekemelik şiddeti azaltılabilir ama kişi kekelemekten korktuğu ve kaçtığı sürece her zaman bu teknikleri toplum içinde ya da kalabalık önünde kullanmakta başarılı olamayabilir. Bu sebeple yapılacak ilk adım kekemeliğe karşı duyarsızlaşma yani kişinin kekemeliğin kendisine zarar veren bir durum olduğu düşüncesinden uzaklaşarak kaçmayı bırakmayı öğrenmesinden geçmektedir. Bunu başarılabildiği takdirde takılma korkusu ve beraberinde getirdiği heyecan ortadan kalkacak, kişi konuşmasında oluşan takılmalardan rahatsız olmadıkça rahatlayacak ve belirli miktar akıcılık bu sayede sağlanmış olacaktır.

Kekemelik terapilerindeki temel düşünce kekemeliği azaltmaktan önce kekemelikten korkmamakla başlamalıdır. Bu düşünce yapısını oluşturabilen kişinin hem özgüveni artarak toplum içinde hakettiği yere gelecek, hem de daha sonra öğreneceği tekniklerle kekemeliği kontrol altına almayı başarabilecektir.