Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi

Akıcılık bozuklukları çocukluk çağında, ergenlik döneminde ve yetişkinlerde nasıl ele alınmalıdır? Değerlendirmede nelere dikkat edilmelidir? Özellikle çocukluk çağında kekemelik terapisine başlanıp başlanmayacağına nasıl karar verilmelidir? Tüm bu konularda kapsamlı bir eğitimi bu ay tamamladık. Kekemeliğin bireyler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri de göz önüne alarak yapılacak bilişsel yaklaşımlar, kekemeliğin kontrolünde ve seyrinde önemli değişiklikler oluşturmaktadır.