TELE TERAPİ (ONLINE) HİZMETİMİZ BAŞLAMIŞTIR!!.

06/11/2017 tarih ve 71 sayılı Yönetim Kurulu karar ile yürürlüğe giren “Dil ve Konuşma Terapisi Mesleki Etik Kurallar Yönergesi”nin Uzaktan terapi hizmetinin sunulması başlıklı 4. Maddesinde “Dil ve konuşma terapistleri, mesleki standartlara uygun olarak tele-praksi / tele-terapi yoluyla (uzaktan/çevrimiçi ortamda) hizmet sunabilirler (4.1)” denmektedir.

Tele-terapi, hastaların uzaklık, uzman yetersizliği ve/veya hareket kısıtlılıkları nedeniyle DKT hizmetlerine erişimlerini zorlaştıran engelleri aşmak için kullanılan ve dil ve konuşma terapisinin yapılmasını olanaklı kılan bir hizmet sunum modelidir (ASHA, 2005)

Yaşadığımız bu olağanüstü zamanlarda  Tele-Terapi hizmetlerinin kullanılması gerekli bir araçtır. Çocuğun seviyesine uygun değerlendirmeler yapılıp, güvenlik açıkları olmayan bir sistem kullanarak tele-terapi hizmetine uygun çocukların seçilmesiyle terapi planı uygulanabilir.