Tele-Terapi Nedir?

Teleterapi, terapi hizmeti sağlayabilmek adına internet üzerinden yapılan canlı bağlantıya denmektedir. Teleterapi yüzyüze yapılan terapi görüşmelerinin aynısının teknolojik cihazlar kullanılarak gerçekleştirilmesi olarak düşünülebilinir. Geleneksel görüşme yöntemlerine çok benzer olan teleterapi yönteminde dil ve konuşma terapisi, iş ve uğraşı terapisi ile ruh sağlığı alanları hizmet vermektedir. Online terapi olarak da bilinen teleterapi her yaş grubuna uygulanabilir. Çok küçük yaş gruplarında terapiye, bakımverenler de eşlik edebilmektedirler.
Teleterapi süresinde terapist ve birey birbirlerini görebilir, duyabilir ve birbirleriyle etkileşim halindedirler.

https://www.facebook.com/dktdtr/photos/rpp.354912748495688/570181453635482/?type=3&eid=ARDFi87EYwN4fXwjDjfZRh0WjgK-mjgvLTTm05QsDvLdzoCuOB6rjAHTdfH4OJ9n16wPCsWKB8Ht83v8Te