PROMPT Tekniği

PROMPT Tekniği

PROMPT Tekniği yanlızca PROMPT eğitimini tamamlamış Uzman Dil ve Konuşma Terapistleri tarafından uygulanabilmektedir. Bireyin bilişsel, davranışsal, duyusal ve fiziksel tüm özelliklerinin bir arada değerlendirildiği farklı bir felsefeyi kapsamaktadır. Uygulamada tüm bu bileşenlerin değerlendirilmesinin yanısıra konuşma sırasında gerekli olan yapılara (dil, dudak, çene gibi) yapılan dokunsal uyarılar ile sesin hem işitsel hem de dokunsal olarak öğretimi sağlanmaktadır. PROMPT yönteminin etkililiği bilimsel destekli araştırmalarca kanıtlanmıştır. Kanıta dayalı bir uygulamadır.