DIR-Floortime

DIR-Floortime

Floortime, DIR Modelinin temelini oluşturan, Otizm Spektrum Bozukluğu dahil olmak üzere pek çok gelişimsel zorluk yaşayan çocuk ve onların aileleri için geliştirilmiş, kapsamlı bir programdır. Bu program, bireysel olarak duyu, dil ve motor becerilerine göre çocuğu adım adım daha iyi bir gelişim seviyesine çıkarmayı hedefler. Geliştirdiği her fonksiyonel-duygusal gelişim kapasitesi ile bir üst basamağa yükselen çocuğun, öğrendikleri arasında ilişki kurması da amaçlar arasındadır. DIR Modelinin temelini oluşturan da budur aslında; çocuğun gelişim düzeyini takip ederek aşamalar katetmek.

Bu demektir ki, çocukların dünyasına dahil olurken, çok daha büyük bir hedefimiz var. Onları ortak dünyamıza katarken, odaklanma, farkında olma, iletişimde karşılıklılık ve hedefe yönelik davranmayı öğrenmeleri konusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara, problem çözmeyi, fikir geliştirmeyi, düşünceleri yaratıcı biçimde kullanmayı, plan kurmayı, bu planı sıralamayı ve uygulamaya koymayı öğretmek istiyoruz. Nihai hedefimiz, onların yaratıcı, mantıksal bağlantılar kuran, duygusal düşünce kapasitesi yüksek bireyler olmalarıdır. Dokuz basamaktan oluşan gelişim şemasında biz, altı temel basamağı hedeflemekteyiz. Bu altı basamak, dikkat, ilişki kurma, amaçlı iletişim, ortaklaşa problem çözme, yaratıcı fikir üretme ve mantıksal bağlantılarla düşünme becerilerinden oluşur. Bu becerilere erişmek için çocuğun liderliğini izler ve onunla kurduğumuz bu birlikteliği, hedeflerimiz için araç ediniriz. Her çocuk farklı kapasiteye sahiptir ve gelişim basamaklarında en üstü seviyeye gelmeyebilir. Fakat çocukların büyük bir kısmının, ilk tanıları ne olursa olsun, gelişim basamaklarında yükseldiğini görmekteyiz.