İşitme Engeline Bağlı Görülen Dil ve Konuşma Problemleri

İşitme Engeline Bağlı Görülen Dil ve Konuşma Problemleri

Anadilin öğrenilmesinde ve seslerin doğru üretiminde işitme çok önemli bir yer kaplamaktadır. İşitmede kayıp olması halinde seslerin öğrenilmesi, dil ve konuşmanın düzgün bir biçimde gerçekleşmesi sekteye uğrar.

Günümüzde yaygın olarak yapılan yenidoğan işitme tarama testleri ile çocuklarda herhangi bir işitme kaybının olup olmadığı anlaşılmakta ve eğer bir sorun var ise kontrol altına alınarak erken dönemde koklear implant veya işitme cihazları ile desteklenmektedir. Ancak iyi bir işitme gerçekleştiği zaman konuşma ve ses üretimi olabilmektedir. Ama yine de dil ve konuşma problemlerinin hepsi için daha sonra yapılacak olan işitme testi ve kulak muayenesi önemlidir. Yenidoğanda bir sorun olmasa bile daha sonradan yaşanan tekrarlı kulak enfeksiyonları, ateşli hastalıklar gibi sorunlar işitmede zamanla bir kayba sebep olabilir.

İşitme kaybı olan çocuklarda ifade edici ve alıcı dil becerilerinde büyük gecikmeler görülebilir. Kelime dağarcıkları sınırlı kalabilir, seslerin doğru üretimi gecikir. Okuma, yazma ve kendini ifade etme becerilerinde gerilikler görülür. Kendilerini normal işiten çocuklara göre daha kısa cümleler ile ifade edebilirler. Konuşma ve yazı dilinde karmaşık cümleleri anlamakta ve yazmakta zorlanırlar.

İşitme engelli çocukların doğru ve zamanında eğitim almaları ve cihazlarının takip ve kullanımı çok önemlidir. Eğitimleri ekip çalışmasını gerektirir. Dil ve konuşma terapistleri konuşmada ve iletişimde meydana gelen sorunların çözümü ve önlenmesi için bireyi desteklemektedir.