Ses Bozuklukları ve Ses Terapisi

Ses Bozuklukları ve Ses Terapisi

Normal ses kişinin ses şiddetinin, kalitesinin ve perdesinin benzer yaş, cinsiyet, kültürel geçmiş ve coğrafik yerleşimdeki bireylere göre benzer ve iletişimine uygun sestir.

Ses bozukluğu ise kişinin ses kalitesinin, perdesinin ve şiddetinin benzer yaş, cinsiyet, kültürel geçmiş ve coğrafik yerleşimdeki bireylere göre farklılaşmaya başladığı durumlar için söylenebilir. Kişinin sesi kısık, boğuk çıkar, çatallanmalar olur, eski ses tonundan daha farklı çıkmaya başlar, konuşurken zorlandığını ifade eder. Ses suistimaline elverişli ortamlarda çalışanlar ( öğretmenler, ses sanatçıları, politikacılar vs.), kişilik yapıları, enfeksiyonlar, yanlış alışkanlıklar (sık boğaz temizleme, öksürme vs), gibi çeşitli faktörlerle insanlar sesini zorlayarak yanlış kullanabilir. Bu ses kısılmasına sebep olur, ses kısıldıkça kişiler sesini zorlar ve ses telleri daha kötü hale gelir.

Ses kısıklığı yaşayan kişiler özellikle sorunun devam ettiği ya da sık tekrarladığı durumlarda mutlaka kulak burun boğaz hekimine gitmelidir. Hekimler kişiyi muayene ederek tedavi için yönlendirir. Bazı ses problemleri cerrahi operasyonları ya da medikal tedaviyi gerektirirken bazılarında sadece ses terapisi yeterli olmaktadır. Ses terapilerini sadece uzman dil ve konuşma terapistleri yapabilmektedir. Cerrahi sonrasında da çoğu zaman ses terapisi ile sesi nasıl kullanacağı hastalara öğretilmelidir. Bu şekilde sorunun tekrar görülme olasılığı ortadan kalkar.

Ses terapilerinde kişiye nefesini nasıl kullanması gerektiği, sesini daha iyi ve zorlamadan nasıl çıkarabileceği, sesin bakımını nasıl sağlayıp sesini koruyabileceği öğretilir. Konulan tanıya göre yapılan egzersiz ve uygulanan teknikler değişiklik gösterir.