AFAZİ

AFAZİ

Halk arasında inme olarak da bilinen serebrovasküler olay (SVO) ya da kafa travmaları, beynin sol tarafındaki konuşma merkezini etkileyecek biçimde gerçekleşir ise kişide önceden varolan konuşma kaybolabilir ya da büyük oranda etkilenme görülebilir. Bu bozukluk afazi olarak adlandırılır. Afazide dili ifade etme ve anlamada etkilenme görülebileceği gibi okuma ve yazmadaki problemler de bozukluğa eşlik edebilir.

Genel olarak akıcı ve tutuk olmak üzere iki çeşit sınıflandırma yapılabilir.

Akıcı afazide ( Wernicke Afazisi) kişi anlamı olmayan sözcükleri, konu ile ilişkisiz sözcükleri ardı arkasına sıralayarak takibi güç bir konuşma oluşturur. Bu kişilerin konuşmalarının anlaşılması zordur. Kendileri de konuşmayı anlamakta güçlük çekerler ve hatalarının fazla farkına varmazlar.

Tutuk afazi de Broca Afazisi konuşmanın kısa cümlelerle gerçekleştiği ve konuşmanın çaba gerektirdiği bir afazi tipidir. Konuşulanları anlarlar ve bu sebeple konuşmada yaşadıkları zorlukların farkındadırlar.

Global afazide ise konuşmanın ve anlamanın daha çok etkilendiği ağır bir tablo ortaya çıkar. Konuşma ve anlama becerileri çok sınırlıdır, sözcük üretimleri çok azdır ya da bazen hiç yoktur.

Afazi terapilerine erken dönemde başlamak terapinin faydası açısından önemlidir. Bazı afazi tiplerinde ilk birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşme gözlenirken bazıları için dil ve konuşma terapisi gerekli olmaktadır. Dil ve konuşma terapisinde yapılan değerlendirme sonucu kişinin hangi alanlarda problem yaşadığı tespit edililir ve buna uygun bir terapi programına başlanır. Terapinin faydası konuşma merkezinin etkilenme derecesine, kişinin motivasyonuna ve ailenin desteğine bağlı olarak değişim gösterir.