Dudak Damak Yarıklıkları

Dudak Damak Yarıklıkları

Dudak damak yarıklığı çocuğun anne karnında iken dudak, sert damak, yumuşak damak, dişler, burun gibi yapıların birinde ya da birkaçında meydana gelebilen yapısal bir bozukluktur. Bu yapısal bozukluklar doğumdan itibaren yeme, yutma ve konuşma problemleri oluşmasına neden olabilmektedir.

Dudak damak yarıklıklarında plastik cerrahi ile erken yaşlardan itibaren ameliyatların yapılıp, yapıların onarılabilmesi tedavide en etkili rolü oynar. Düzenli aralıklarla kulak muayenesi yapılması ve işitmenin kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca diş yapıları ve sorunları için diş hekimlerinin desteği büyüktür. Tüm bunların yanısıra konuşma terapistleri de dudak damak yarığı olan çocuklarla çalışan ekibin önemli bir parçasıdır.

Her dudak damak yarığı çocuğun konuşabilmesi için konuşma terapistine ihtiyacı olmaz. Ancak dil ve konuşma terapisti tarafından erken takip çok önemlidir. Özellikle yeni doğanda damak yarığının tipine bağlı olarak beslenme ve yutmada büyük zorluklar yaşanabilir. Çocuk tıpkı diğer çocuklar gibi dil gelişimini yakalamalıdır. Erken dönemde, yanlış çıkardığı sesler hakkında aileyi bilgilendirme ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda yönlendirme oldukça önemlidir. Eğer çocukta seslerin yanlış üretimi varsa konuşma terapisinde artikülasyon terapisi ön plana çıkar ve çocuğa seslerin normal edinimi kazandırılır.